พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พลเอก อรุณ สมตน รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและประชุมหารือร่วมกับ


วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ จังหวัดลำพูน คณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พลเอก อรุณ สมตน รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและประชุมหารือร่วมกับนายอรรษิษฐ์สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งส่วนราชการ และเครือข่ายผู้สูงอายุในประเด็นเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของจังหวัดลำพูนในสถานการณ์ที่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจากนั้น เวลา 13.00 นาฬิกา ศึกษาดูงานอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกวัย ณ วัดดอยหลังถ้ำ และการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน