นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/ หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันนี้ 18 ม.ค.62 เวลา 0830 พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/ หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายสุมิตร เกิดกล่ำ รอง ผวจ.ส.ท./รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท.(พ.) เป็นประธาน ณ ศาลาอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัด ส.ท. อ.เมืองสุโขทัย จว.ส.ท.