Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.ท.กฤตินันท์ นิโลบล ผบ.ม.2 พัน.7/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ฟากท่า) มอบหมายให้ ชป.ประจำอำเภอฟากท่า ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, และจิตอาสาอำเภอฟากท่า เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ “

เมื่อ 100900 ม.ค.62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.ท.กฤตินันท์ นิโลบล ผบ.ม.2 พัน.7/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ฟากท่า) มอบหมายให้ ชป.ประจำอำเภอฟากท่า ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, และจิตอาสาอำเภอฟากท่า เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” โดยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดห้วยไข่เขียด ณ วัดห้วยไข่เขียด ม.7 ต.สองคอน อ.ฟากท่า จว.อ.ต.