Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ล. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ (ส.พัน.๔ พล.ร.๔) ร่วมกับ นายอำเภอวัดโบสถ์, ผกก.สภ.วัดโบสถ์, นายก อบต.ทุกตำบล, ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๑๘๐๙๐๐ ม.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ล. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ (ส.พัน.๔ พล.ร.๔) ร่วมกับ นายอำเภอวัดโบสถ์, ผกก.สภ.วัดโบสถ์, นายก อบต.ทุกตำบล, ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์โดยรอบที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ โดยมีนายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธาน
ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐๐ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย