Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ 2 (ป.พัน.7 พล.ร.7 อ.ดอยสะเก็ด)ร่วมกับ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยฮ่องไคร้ , จนท.ป่าขุนแม่กวง , ป่าไม้ ช.ม. ที่9 , ผญบ.แม่ดอกแดง ให้การต้อนรับ พล.อ.ศีวะ ภระมรทัต ผู้บังคับบัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ( ศอญ ) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันไฟป่าห้วยพู

เมื่อ 311500 มี.ค.62
ร้อย.รส.ที่ 2 (ป.พัน.7 พล.ร.7 อ.ดอยสะเก็ด)ร่วมกับ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยฮ่องไคร้ , จนท.ป่าขุนแม่กวง , ป่าไม้ ช.ม. ที่9 , ผญบ.แม่ดอกแดง ให้การต้อนรับ พล.อ.ศีวะ ภระมรทัต ผู้บังคับบัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ( ศอญ ) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันไฟป่าห้วยพู ม.1 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จว.ช.ม. โดยมีนายมงคล ชัยวุฒิ ผญบ.แม่ดอกแดง ให้การต้อนรับและได้นำเรียนงานตามภารกิจและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย