Reporter&Thai Army

ทำการดับไฟป่าบริเวณ พื้นที่ บ.สันป่าข่า// ร้อย.รส.ที่ ๖ บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.๓ อ.แม่อาย กกล.รส.จว.ช.ม.

ร้อย.รส.ที่ ๖ บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.๓ อ.แม่อาย กกล.รส.จว.ช.ม. ขอรายงานผลการปฏิบัติดังน้ เมื่อ ๓๑๑๗๐๐ มี.ค. ๖๒ พ.อ. เอกวุฒิ สุขรส ผบ.บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทพ.๓ มอบหมายให้ ร.อ. ประดิษฐ์ ดงแก้วมณี ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๕ จัด กพ.ชป.ดับไฟป่า ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.แม่อาย ,หน่วยป้องกัน/ดับไฟป่า และราษฎร บ.สันป่าข่า ต.แม่สาว อ.แม่อาย จว.ช.ม. ทำการดับไฟป่าบริเวณ พื้นที่ บ.สันป่าข่า พิกัด NC ๒๒๗๐๘๖ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดับไฟแล้วเสร็จเมื่อ ๑๘๐๐ พื้นที่ป่าได้รับความเสียหายประมาณ ๑๐ ไร่