Reporter&Thai Army

3 พ.ย.61 น่าน พิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 มณฑลทหารบกที่38 และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน มอบประกาศเกียรติคุณ

3 พ.ย.61 น่าน พิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61
มณฑลทหารบกที่38 และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน มอบประกาศเกียรติคุณ วุฒิการศึกษา ส่งทหารกองประจำการครบกำหนดปลดจากกองประจำการผลัดที่ 1/2559 ผลัดที่ 2/2560 และผลัดที่ 1/2561เป็นทหารกองหนุน พร้อม ต้อนรับทหารกองประจำการผลัดที่ 2/61 ที่มารายงานตัวโดยมีญาติพี่น้องพ่อแม่ภรรยา ร่วมเดินทางส่งตัวทหารใหม่เป็นจำนวนมาก

ที่สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่38 ค่ายสุริยพงษ์อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน พลตรี ดุษิต ปุระเสาร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38 พร้อมด้วย พันเอก รุศมนตรี จิณเสน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พันโท ไพรัช ศรีไชยวาล ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 พันโท บัณฑิต ชาวกันหา ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 นายทหาร สัสดีมณฑลทหารบกที่38 รับการรายงานตัวทหารใหม่ผลัดที่ 2/61 ที่เข้ามารายงานตัวเข้ารับราชการทหารเป็นทหารกกองประจำการ มณฑลทหารบกที่38 กองพันทหารม้าที่ 10 กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 รวม 325 นาย ซึ่ง ภรรยาทหารใหม่และญาติๆโดยเฉพาะปู่ย่าตายายที่มาส่งตัวต่างพากันปลื้มใจในการเป็นทหารรับใช้ชาติของลูกหลาน เพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีพร้อมทั้งอวยพรให้ทุกคนมีโชคมีชัยปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงและจะได้เป็นคนดีของประเทศชาติ และเป็นที่รักของพ่อแม่และครอบครัว

 

โดย พลตรีดุษิต ปุระเสาร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38 ได้มอบวุฒิการศึกษาให้โอวาททหารกองประจำการครบกำหนดปลดจากกองประจำการผลัดที่ 1/2559 ผลัดที่ 2/2560 และผลัดที่ 1/2561เป็นทหารกองหนุน และโอวาท ทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561 ทุกคนจะได้รับการพัฒนาฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพที่ดี มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งสมกับเป็นชายชาติทหาร และเป็นผู้มีระเบียบวินัย และได้รับการเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นด้วยดี มีสิทธิหลายประการ เช่น เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเพิ่มรวมค่าครองชีพแล้วจะมีรายได้ถึงเดือนละประมาณ 9,000บาท สำหรับผู้ที่มีวุฒต่ำกว่า ม.6 จะได้รับการส่งเสริมให้เรียนจบสูงขึ้นและได้เข้าสอบเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก มีสิทธิในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทหารฟรี โดยทำประกันชีวิตให้ พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมให้ความรู้ และการส่งเสริมฝึกวิชาชีพต่างให้ทหารใหม่ทุกนายด้วย. นอกจากนี้ ทางมณฑลทหารบกที่38ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ออกมาบริการรักษาฟรีให้กับทหารใหม่ พร้อมทั้งตัดผมทหารใหม่และญาติๆทหารใหม่ เลี้ยงอาหาร เปิดโรงนอนที่พักทหารใหม่ ให้พ่อแม่ภรรยา ลูก ๆ ญาติ ที่มาส่งบุตรหลานในวันนี้อีกด้วย