ข่าวบันเทิงและกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว

สงขลา/ เอ้า..ฮุยเล่ฮุย!! แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ประจำปี2561ครั้งที่23 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สงขลา/ เอ้า..ฮุยเล่ฮุย!! แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ประจำปี2561ครั้งที่23 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 พ.ย. 61 ที่ ท่าน้ำวัดบางหยี หมู่ที่ 4 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา จัดงาน แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 23 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท โดยมีนายวีรนนท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา แขกผู้มีเกรียติ ประชาชน และฝีพายจากหมู่บ้านต่างๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก

การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ถือว่าเป็นการแข่งขันเรือยาวที่ เก่าแก่และมีการ จัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน เพื่อส่งเสริมและร่วมสืบสานอนุรักษ์การแข่งเรือให้คงอยู่สืบไป ให้อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบางกล่ำ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอบางกล่ำ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐในระดับท้องถิ่นให้ดีขึ้น

ซึ่งในอดีตพื้นที่อำเภอบางกล่ำ ตำบลแม่ทอม เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองออกสู่ทะเลสาบหลายสาย เช่น คลองบางกล่ำ คลองท่าเมรุ คลองคูเต่า ประชาชนในพื้นที่แถบนี้จะใช้เรือเป็นพาหนะในการติดต่อไปมาหาสู่ และใช้ขนส่งผลผลิต ปัจจุบันการแข่งขันเรือยาว จะกำหนดแข่งขันเป็นประจำทุกปี และได้เปลี่ยนจากการแข่งขันจากวันทอดกฐิน มาเป็นในวันเสาร์แรกของ เดือนพฤศิจกายน ของทุกปี โดยระยะแรกจะทำหลังจากออกพรรษา ซึ่งเป็นฤดูฝน มีน้ำหลาก ชาวบ้านที่อาศัยในแถบสายน้ำบางกล่ำ-แหลมโพธิ์ จะแข่งเรือยาวขึ้นในวันทอดกฐิน เนื่องจากวันดังกล่าวมีประชาชนมาร่วมทำบุญมากมาย เรือของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทอดกฐิน ก็จะเข้าร่วมแข่งขันจนเกิดเป็นประเพณีแข่งเรือยาวขึ้น ต่อมาได้มีการแข่งขันกันในระหว่างหมู่บ้าน ขยายออกไปในอำเภอใกล้เคียง และได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกปี จนกลายเป็นประเพณีแข่งเรือยาวประจำปี

โดย การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 23 นี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท คือ เรือ 12 ฝีพายทั่วไป เรือ 9 ฝีพาจังหวัดสงขลา เรือ 9 ฝีพาย หญิง และเรือ 7 ฝีพายทั่วไป รวมเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 34 ลำ

มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา/รายงาน