Reporter&Thai Army Uncategorized

กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ กลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น้ำพิจิตร และผู้นำท้องที่ – ผู้นำท้องถิ่น ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร ส่งมอบห้องน้ำให้ครอบครัวนายสังแวว ทิมทอง ซึ่งเดือดร้อนบ้านถูกน้ำจากแม่น้ำพิจิตรท่วมขัง

29 ต.ค.62 : กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ กลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น้ำพิจิตร และผู้นำท้องที่ – ผู้นำท้องถิ่น ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร ส่งมอบห้องน้ำให้ครอบครัวนายสังแวว ทิมทอง ซึ่งเดือดร้อนบ้านถูกน้ำจากแม่น้ำพิจิตรท่วมขัง เนื่องจากการเพิ่มระดับเก็บกักน้ำ

ในขั้นต้น กลุ่มขุนศึกฯได้ช่วยยก/สร้างห้องน้ำใหม่ให้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากครอบครัวนายสังแวว มีลูกเป็นคนพิการถึง 3 คน ส่วนการยกดีดบ้านขึ้น เป็นแผนระยะยาวที่ กอ.รมน.จว.พิจิตร จะดำเนินการร่วมกับกรมเจ้าท่า , มูลนิธิ ทสปช. และหน่วยทหารช่างของกองทัพภาคที่ 3 ที่จะมาขุดลอก น.พิจิตร ในปี 63