Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์จัด จัดกิจกรรมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์จัด จัดกิจกรรมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอลับแล ให้แก่ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในห้วงวันที่ 1 -10 กันยายน 2562 จำนวน 504 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์