นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ประธาน ป.ป.ช .วางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุโขทัย

ประธาน ป.ป.ช .วางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุโขทัย
วันนี้ (18 มกราคม 2562) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุโขทัย ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย ที่ราชพัสดุบริเวณทุ่งทะเลหลวง ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ด้วยสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักนักงานแห่งใหม่ ลักษณะเป็นอาคารสูง 4 ชั้น งบประมาณ 58 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน มิถุนายน 2561 แล้วเสร็จ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286