Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.ร้อย.รส.ที่ 1 (มทบ.38) อ.สันติสุข ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน ผญบ. และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ อ.สันติสุข ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ

เมื่อ 180900 ม.ค.62 กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.ร้อย.รส.ที่ 1 (มทบ.38) อ.สันติสุข ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน ผญบ. และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ อ.สันติสุข ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณลำน้ำมวบ บ.นาเลา ม.3 ต.พงษ์ อ.สันติสุข โดยมีนายพงษ์ศิลป์ ผาลา นอภ.สันติสุข เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน รายละเอียดตามภาพ