บก.ควบ.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่๑ มว.รส.ที่๒ (ร.๔ ) อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอหนองขาหย่าง


เมื่อ ๐๘๑๑๐๐ ธ.ค.๖๑ บก.ควบ.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่๑ มว.รส.ที่๒ (ร.๔ ) อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอหนองขาหย่างและจนท.ตำรวจ สภ.หนองขาหย่าง ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับตำบลในพื้นที่อำเภอหนองขาหย่าง เพื่อเข้าไปรับฟังและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนที่พบมี ๑ เรื่อง ดังนี้๑. ปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชนปัญหาดังกล่าวหน่วย ฯจะได้บรูณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแก้ปัญหาต่อไป ณ ม.๖ บ.ดอนกลอย ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย