พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.ปรัชญา สำโรง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๗ จัดกำลังพล ๓ นาย ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ, ชรบ บ.น้ำรีพัฒนา,จนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ , ผู้นำท้องถิ่น , ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยอำนวยความสะดวก งานวันรำลึกอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ (ผรท.)


เมื่อ ๘ ธ.ค.๖๑,๐๙๐๐ พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.ปรัชญา สำโรง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๗ จัดกำลังพล ๓ นาย ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ, ชรบ บ.น้ำรีพัฒนา,จนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ , ผู้นำท้องถิ่น , ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยอำนวยความสะดวก งานวันรำลึกอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ (ผรท.) ณ อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ บ.น้ำรีพัฒนา ม.๑๒ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น. มี กลุ่มสหาย ผรท.จากประเทศมาเลเซีย จำนวน ๕๐ คน โดยมี นาย ยิ่งเกียรติ เหล่าศรีศักดากุล เป็นผู้นำการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแสดงศิลปะประเพณีชนเผ่าลัวะ, ลื้อ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๓๕๐ คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จเมื่อเวลา ๒๔๐๐ น.