ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษก บวงสรวงบรรจุดวงตาองค์พญาศรีอาริยเมตตาโยนาคราช พร้อมทั้งวัตถุมงคล 108

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษก บวงสรวงบรรจุดวงตาองค์พญาศรีอาริยเมตตาโยนาคราช พร้อมทั้งวัตถุมงคล 108

วันนี้ (18 มกราคม 2562) 12.12 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษก บวงสรวงบรรจุดวงตาองค์พญาศรีอาริยเมตตาโยนาคราช พร้อมทั้งวัตถุมงคล 108 บรรจุภายในเศียรองค์พญานาคและประกวดบายศรีบูชาองค์พญานาคราช ณ มณฑลพิธีเกาะกลางน้ำ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม

การก่อสร้างองค์พญาศรีอาริยเมตตาโยนาคราช เพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ (LAND MARK) ของจังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และเป็น โครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งในด้านการ ก่อสร้างองค์พญานาค การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ โดยมุ่งหวังให้มีองค์พญานาค เป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์ ที่แสดงออกถึงการร่วมแรงร่วมใจ พลังศรัทธา และความเป็น
สิริมงคลแก่ประชาชน ตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดร้อยเอ็ดในอนาคต โดยภายในงานมีการประกวดพานบายศรีบูชา องค์พญานาค การประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกและพิธีบรรจุดวงตาองค์พญานาคศรี อาริยเมตตาโยนาคราช การประกอบพิธีบวงสรวงพญานาค โดยจังหวัดได้เชิญอาจารย์ ลักษณ์ เรขานิเทศ มาทำพิธีบวงสรวงพญานาค และการจำหน่ายวัตถุมงคล

/////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม/รายงาน