Reporter&Thai Army

พ.ท.ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยกองทัพบก

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.62 เวลา 1000 พ.ท.ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยกองทัพบก โดย ช.พัน.4 พล.ร.4 ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ และปล่อยแถวขบวนยานพาหนะของหน่วย ซึ่งประกอบด้วย ชุดผลิตน้ำประปาสนาม 3 แห่ง จำนวน 3 คัน รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน เพื่อผลิตน้ำประปา สำหรับอุปโภคและบริโภค ณ บริเวณแหล่งน้ำดิบในพื้นที่ ตลอดจนจัดรถบรรทุกน้ำโดยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ออกแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.ลาดยาว อ.แม่วงก์ อ.ชุมตาบง และ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เพื่อบรรเทาผลกระทบปัญหาภัยแล้งในขั้นต้น