ข่าว สุโขทัย

สุโขทัย จัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี ๒๕๖๒

สุโขทัย จัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี ๒๕๖๒วันนี้ (๑๘ มี.ค.๒๕๖๒) เวลา ๐๗.๔๕ น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง วางพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และอ่านสารวันท้องถิ่นไทย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้นำ และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เดินชมนิทรรศการเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยด้วย วันท้องถิ่นไทยจัดขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ กำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคมของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ (ร.ศ. ๑๒๔) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศ

***************************
วิชัย สิทธิพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286