ข่าว สุโขทัย

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อศึกษาสงเคราะห์ แก่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อศึกษาสงเคราะห์ แก่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

เช้าวันนี้ (18 มี.ค.62) ที่ห้องประชุมศาลาลาจังหวัดสุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานมอบทุนพระราชทาน และอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน นักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ หลังประสบเหตุอุทกภัยตั้งแต่ปี 2554 ,2559 และปี 2560 ที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นครอบครัวได้รับความเดือดร้อน ที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ประสบปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ไม่สามารถส่งให้บุตรเล่าเรียนต่อไปได้ จังหวัดสุโขทัย จึงขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอรับพระราชทานทุนการศึกษาสงเคราะห์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้เป็นทุนการศึกษา และนำไปพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของตนเอง การจัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนทุนพระราชทานฯ จำนวน 7 ราย นำทุน และนำอุปกรณ์การเรียนไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน เป็นสิริมงคล และเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระเมตตา พระราชทานทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

***************************
วิชัย สิทธิพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286