Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 มทบ.38 (อ.เมืองน่าน) ร่วมกับ ต.ไชยสถาน และประชาชนจิตอาสา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ 18 มี.ค. 62 เวลา 0900 กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 มทบ.38 (อ.เมืองน่าน) ร่วมกับ ต.ไชยสถาน และประชาชนจิตอาสา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะเก็บใบไม้บริเวณลานหอประชุมหมู่บ้าน และทำเสวียนรอบต้นไม้เพื่อเก็บใบไม้ทำปุ๋ยหมักลดการเผา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี