ข่าว ปัตตานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สว. นำผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านหลอดไฟ และบุคลากรทางการศึกษาจีน เยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ยะลา-ปัตตานี

เมื่อเร็วๆนี้  ณ โรงเรียนบ้านบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา และคณะ นำผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านหลอดไฟและบุคลากรทางการศึกษาจากประเทศจีน เดินทางเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านบาละ และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักศาสตร์พระราชา โดยมี นาย อัมรัน บากา นายอำเภอกาบัง ให้การต้อนรับ

และเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา และคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังกว้าง อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยมี นางรัตติกาล ต้องแซ่งกี่ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสาวสุภาวดี ขุมทอง รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ นายซุลกีฟลี สาแลมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง ผบ.ร้อย 4312 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านวังกว้าง ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายกษิดิศและคณะ ร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของทั้งสองโรงเรียน ซึ่งทางผู้ประกอบการจากประเทศจีนได้เดินตรวจการใช้แสงไฟในตัวอาคารและนอกอาคาร ได้เห็นถึงปัญหาโดยเฉพาะความสว่างที่มีไม่เพียงพอ เนื่องจากคุณภาพของหลอดไฟและทำให้เกิดอัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้าค่อนข้างสูง ทางผู้ประกอบการจากประเทศจีน Mr.Xu Hui ได้กล่าวพร้อมให้การสนับสนุนจัดส่งอุปกรณ์ให้แสงสว่างแบบหลอดประหยัดไฟ (LED) ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มาติดตั้งระบบไฟทั้งในและนอกตัวอาคาร โดยมอบให้ทั้ง 2 โรงเรียน และส่วนบุคคลากรทางการศึกษา Mr. Luo Guo Chen ผู้มีประสบการณ์จากประเทศจีน ได้เล่าถึงการพัฒนาทางการศึกษาของประเทศจีนว่ามีความก้าวหน้า พัฒนารุดหน้าไปอย่างไร จนทำให้เด็กเยาวชนจีนเกิดทักษะโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีอย่างมาก ในการนี้ จะให้การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและฝึกครูผู้สอนให้แก่โรงเรียนบ้านบาละ เพื่อจัดทำห้องเรียนต้นแบบ Smart Education อีกด้วย

ตอริก สหสันติวรกุล รายงาน