ข่าว ยโสธร

นายวีระสิทธิ์ แสนสิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคร พร้อมด้วยนางวนิดา สมสุข และนายพิศุทธิ์ สมสุข ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รับมอบใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) “ระดับดีเยี่ยม”

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.

นายวีระสิทธิ์ แสนสิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคร พร้อมด้วยนางวนิดา สมสุข และนายพิศุทธิ์ สมสุข ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รับมอบใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) “ระดับดีเยี่ยม” ประเภทกลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

มอบโดยนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ตามโครงการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดยโสธร