Uncategorized

บุรีรัมย์-ขนส่งบุรีรัมย์จับจยย.รับจ้างอัพเดทจ่ายเงินค่าโดยสารผ่านคิวอาร์โค๊ดรับเมืองท่องเที่ยว

บุรีรัมย์-ขนส่งบุรีรัมย์จับจยย.รับจ้างอัพเดทจ่ายเงินค่าโดยสารผ่านคิวอาร์โค๊ดรับเมืองท่องเที่ยว
ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ลุยนำเทคโนโลยีการชำระเงิน ค่าบริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ผ่านระบบ QR Code แทนการใช้เงินสด นำร่องวินรถจักรยานยนต์รับจ้างด่านช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด หวังยกระดับการให้บริการรองรับยุคไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 17 ส.ค.ที่ห้องประชุมด่านชายแดนช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นายธีรนัย นพตลุง หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับคุณภาพ
การให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของจังหวัดบุรีรัมย์ รองรับการพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองกีฬาระดับโลก (Sport City) ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลจันทบเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการเปิดด่านชายแดนถาวร
และเตรียมพร้อมรับการแข่งขันโมโตจีพี เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน จ.บุรีรัมย์ และยังเป็นการพัฒนานวัตกรรมระบบการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ในการเดินทางของผู้ใช้บริการ
โดยการนำเทคโนโลยีการชำระเงิน ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด ผ่าน QR Code มาใช้ในการชำระค่าบริการของรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ โดยมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ บริเวณด่านช่องสายตะกู จำนวน 100 คนเข้าร่วมการอบรม
ทั้งนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด ผ่าน QR Code ในการชำระค่าบริการของรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ และการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย มีน้ำใจและวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน พร้อมทั้งมีการถ่ายภาพทำบัตรให้กับ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะทั้ง 100 คนด้วย

นายธีรนัย กล่าวว่าเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการ รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเข้าสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0” ประกอบกับพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โมโตจีพี ในปี 256132563 พร้อมทั้งได้รับคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา (Sport City) และรองรับการเปิดด่านชายแดนช่องสายตะกู ดังนั้นเพื่อให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ได้ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้นำนวัตกรรมพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้บริการ
ด้านนายประเสริฐศรี จำปาทอง อายุ 43 ปี หัวหน้าวินมอเตอร์ไซด์รับจ้างด่านชายแดนสายตะกู ระบุว่าถือเป็นโครงการที่ดี ที่ได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ควบคู่ในการให้บริการ ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกสบาย และลดปัญหาความวุ่นวายต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามหลัง แต่ก็ยอมรับว่าในขั้นต้นอาจจะเกิดปัญหาความยุ่งยาก ความไม่เข้าใจในระบบของการชำระเงินผ่านมือถือบ้าง แต่เชื่อว่าในอนาคตจะได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เพราะปัจจุบันเริ่มมีการให้ชำระเงินค่าบริการต่างๆผ่านทางระบบมือถือบ้างแล้ว /////////////
ภาพ/ข่าว ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง/วันชัย ผิวอร่าม จ.บุรีรัมย์