Uncategorized

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดประมูลทะเบียนรถจังหวัดชลบุรี

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดประมูลทะเบียนรถจังหวัดชลบุรี รองอธิบดีกรมการขนส่ง ให้เกรียติมาร่วมงานในพิธีเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดชลบุรี หมวดอักษร ขย สื่อความหมาย ขับรถเลขสวย ร่ำรวยยั่งยืน รายได้ทั้งหมดนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

นายกมล บูรณพงศ์ และมีนายเชาวลิต แสงอุทุย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวต้อนรับนายต้อนรับ นายกนิษฐ์ เจียมรุจีกุล ขนส่งจังหวัดชลบุรีกล่าวรายงาน การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ผู้ชนะการประมูลจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ตกทอดเป็นมรดกสู่ทายาท สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หรือซื้อขายได้และแผ่นป้ายทุกแผ่นได้ทำพิธีอธิฐานจิตปลุกเสกแผ่นป้ายตามแบบโบราณครบถ้วน เป็นสิริมงคลแก่ผู้ขับขี่รถที่ติดแผ่นป้ายและใช้รถด้วยความปลอดภัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สร้างบุญกุศลเนื่องจากรายได้ทั้งหมดนำเข้า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดซื้อเครื่องตรวจจับความใวเป็นต้นและรายได้ส่วนหนึ่งนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การช่วยเหลือผู้พิการที่ประสพทค่ประสพภัยจากการใช้รถใช้ถนน เช่น รถนั่งผู้พิการที่เดินไม่ได้(วึลแชร์) ขาเทียม แขนเทียมเป็นต้น สำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร ขย ของจังหวัดชลบุรีในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทั้งที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและบคิเวณหน้างานจึงคาดว่ารายได้จากการประมูลครั้งนี้จะเป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอเชิญชาวจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียงเข้าร่วมประมูลในวันเสาร์ที่18และอาทิตย์19ที่19สิงหาคม2561ณ เดอะไทด์รีสอร์ท บางแสนชลบุรี

//แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุรี