Uncategorized ข่าว เชียงราย สถานที่ท่องเที่ยว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

เมื่อค่ำวันศุกร์นี้ 27 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณเวทีกลาง สวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกมนตรีนครเชียงราย ร่วมกันเปิดงาน “เชียงรายดอกไม้งาม” ครั้งที่ 16 พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2563 และจัดให้มีดนตรีในสวนทุกคืนวันเสาร์ ไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ภายในงานมีการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้เมืองหนาว และดอกไม้นานาพรรณ การจัดนิทรรศการดอกไม้ จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ และภาพถ่าย การแสดงจากเยาวชน ศิลปิน ซึ่งการจัดงานเป็นอุทยานดอกไม้ ด้วยมวลดอกไม้เมืองหนาว เช่น ดอกทิวลิป ลิลลี่ จัดเป็นสวนเบญจมาศปิงปอง ในรูปแบบดอยดอกไม้ จำนวน 3 ลูก มีความสูงถึง 7 เมตร

จัดออกแบบเป็นอุโมงค์ดอกไม้ ด้วยดอกไม้อย่างสวยงามและสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งจัดให้มีการแสดงทางวัฒนธรรม การออกร้านค้าแนะนำและจำหน่ายกาแฟและชาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง และอื่น ๆ อีกมากมาย เปิดให้เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าผ่านประตู ตั้งแต่เวลา 07.00น.-22.00น. ทุกวัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปราศรัยว่า ขอชื่นชมการจัดงานครั้งนี้ ที่เมืองเชียงรายมีของดี เมืองเกษตร มีอากาศดี มีวัฒนธรรม นำจุดเด่นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยว ที่จังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคการศึกษา ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน มุ่งเน้นสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามไปสู่การพัฒนาให้ชุมชน จังหวัดและประเทศมีความเข้มแข็ง ทำให้ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนถึงครอบครัว อีกทั้ง เป็นกิจกรรมส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
27/12/62