ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน สถานที่ท่องเที่ยว

ม.แม่โจ้ จัดอบรมมัคคุเทศก์ “สามเณรพาเที่ยว”

ม.แม่โจ้ จัดอบรมมัคคุเทศก์ “สามเณรพาเที่ยว”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสามเณรวัดพระพุทธบาทตากผ้า โดยมี อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณบดีคณะต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ นายประวิทย์ ตัณฑ์ทวี ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 30 ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ลำพูน และทีมงาน ในการนำคณะสามเณรเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วัดพระบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เป็นวัดเก่าแก่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำพูน มีนักท่องเที่ยวสนใจเข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องดังนั้น โครงการอบรมสามเณรวัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นโครงการที่คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ลำพูน จัดขึ้น เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการมัคคุเทศก์ให้กับสามเณร จำนวน 30 รูป ในกิจกรรม “สามเณรพาเที่ยว วันเดียวเที่ยวทั่ววัดพระบาทฯ” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสามเณรที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในอนาคต.

ทรงวุฒิ ทับทอง