Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. (ท.) ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร , ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

1.เมื่อ 021300 ก.พ. 62 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. (ท.) ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร , ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร , สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร , ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร , เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองกำแพงเพชร, เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว,ผู้แทนสมาคมชาวไร่อ้อยฯและสื่อมวลชนฯลงพื้นที่ม.4 บ้านคลองหมี ต.สระแก้ว ตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณีมีการลักลอบเผาอ้อยซึ่งขัดกับข้อตกลงที่ได้ประชุมหารือกันไว้ก่อนที่จะเปิดการหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2562

2.ตรวจสอบพบว่า มีการเผาอ้อยประมาณ 1,000 ไร่ ผ่านการเผามาได้ประมาณสองวัน ทำให้มีการร้องเรียนการเผาอ้อย มาที่ ศดธ.จว. ก.พ.ซึ่งเป็นไปตามข้อร้องเรียน จึงได้กำชับและสั่งการให้ อบต.สระแก้ว และผู้ใหญ่บ้านม.4 ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวัง ,ประชาสัมพันธ์ เพื่อไม่ให้เกษตรกรเผาอ้อยในฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อม
3.หน่วยจะได้ติดตามการปฏิบัติโดยใกล้ชิดและรายงานให้ทราบต่อไป