Uncategorized

เปิดชุมชนท่องเที่ยว “บ้านหลักศิลา”เชิญเที่ยวชม “สิมอีสาน” อายุกว่า 100 ปี หนึ่งเดียวของประเทศไทย กราบไหว้“หลวงพ่อดู่” “หลวงพ่อแสง” ชมหลักศิลาเก่าแก่

สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “หมู่บ้านหลักศิลา” ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยพิธีเปิดจัดขึ้น ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหลักศิลา ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 31 มค.ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพล สวัสดิผล ปลัดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายศักดิ์ชาย เกรียงไกรยศ พัฒนาการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นายศิริศักดิ์ มาตรนอก ผู้ใหญ่บ้านบ้านหลักศิลา ชาวบ้านหลักศิลา ให้การต้อนรับท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชนร่วมแสดงความยินดี

ภายในงานมีกิจกรรมที่สร้างสีสันและความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวโดยในช่วงเช้า นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ รวมถึงกิจกรรมที่โดดเด่นของบ้านหลักศิลา เริ่มจาก “ไหว้หลวงพ่อแสง” (พระครูโอภาส ธรรมรักษ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดหลักศิลาที่เคารพนับถือของชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งท่านได้มรณภาพไปแล้วแต่จากแรงศรัทธาชาวบ้านจึงได้ร่วมใจกันสร้างองค์จำลองท่านขึ้นเพื่อให้ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้นอกจากนี้ ยังได้ชมและสัมผัสกับความงดงามด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานของ “โบสถ์โบราณ” หรือที่เรียกว่า “สิมอีสาน” อายุกว่า 100 ปี แห่งเดียวในประเทศไทย ภายในเป็นที่ประดิษฐ์ฐาน “หลวงพ่อดู่” พระพุทธรูปสร้างจากไม้ประดู่ตามแบบอย่างศิลปะไทยลาวเป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมชน ร่วมถ่ายภาพและเช็คอินกับ “ต้นมะม่วงยักษ์” อายุกว่า 100 ปี ชมสระพญานาค สัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อของชาวอีสาน ชม “หลักศิลา” หรือ “หินตั้ง” ซึ่งค้นพบในบริเวณนี้และเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ตั้งอยู่ภายในวัดหลักศิลาซึ่งเป็นแลนด์มาร์ค นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น หัตถกรรม และการละเล่นพื้นบ้าน

ช่วงค่ำมีขบวนแห่และรำ ในพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน จากนั้นเข้าสู่พิธีเปิด “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหลักศิลา “มาโฮม มาฮัก บ้านหลักศิลา” โดย นายสุพล สวัสดิผล ปลัดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ การแสดงต้อนรับโดยนักแสดงของบ้านหลักศิลาในชุด “เซิ้งเก็บเห็ด” ที่สะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านหลักศิลา ดังคำขวัญที่ว่า “หมู่บ้านหลักหิน ถิ่นหลวงพ่อแสง ผ้าไหมตีนแดง แหล่งเห็ดโคนเห็ดไคหอม” การแสดงดนตรีเฉลิมฉลองโดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านบ้านหลักศิลาดูแลและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายสุพล สวัสดิผล ปลัดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เปิดเผยว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากโดยผ่านภาคการผลิตและบริการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน ควบคู่ไปกับการพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยว โดยนำนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิตของชุมชนมาสร้างสรรค์และต่อยอดการผลิตสินค้า OTOP และบริการ ทำให้ชุมชนมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเอง

ข่าว-ภาพ วาทิตย์ แสนธุปี ผู้สื่อข่าว จ.บุรีรัมย์