Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

แม่ทัพน้อยที่3 นำทัพเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ ตามแผนปฏิบัติร่วม สามเหลี่ยมทองคำ

แม่ทัพน้อยที่3 นำทัพเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ ตามแผนปฏิบัติร่วม สามเหลี่ยมทองคำ
เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานในการปล่อยแถวชุดฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ ตามแผนปฏิบัติร่วม สามเหลี่ยมทองคำ พร้อมด้วย พลตรี บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ ป้องกันจังหวัดเชียงราย และคณะฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของด่านสำนักงานศุลกากรภาค 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธการนี้ เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ พื้นที่สำคัญทั้ง 9 แห่ง ตามอำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่สาย เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่ลำเลียงผ่านระบบโลจิสติก

ประกอบกับปัจจุบันได้มีสถานประกอบการโลจิสติกส์เปิดใหม่เพิ่มมากขึ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงให้ความสำคัญในการสกัดกั้นยาเสพติด ที่ลำเลียงผ่านระบบโลจิสติกส์ เช่นเดียวกัน

สำหรับในวันนี้ จึงเป็นการดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กำหนดเป้าหมาย 9 แห่ง พื้นที่สำคัญ ด่านอำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่สาย เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่ลำเลียงผ่านระบบโลจิสติกส์ และเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมาแม่ทัพน้อยที่ 3 ได้ลงพื้นที่เพื่อวางแผนในการสกัดกั้นการส่งออกสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ณ ด่านตรวจศุลกากร อ.แม่จัน, ด่านศุลกากร อ.แม่สาย, จุดผ่อนปรน บ.สบรวก อ.เชียงแสน, ท่าเรือห้าเชียง อ.เชียงแสน ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และสำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคที่ 1

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปี 2563 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพบก และ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันและ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบนโยบายสั่งการให้หน่วยป้องกันชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา โดยการสกัดกั้นสารตั้งต้น และสารเคมี ที่เสี่ยงต่อการนำไปผลิตยาเสพติด ในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด

โดยศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบด่านถาวรและจุดผ่อนปรน มาตรการการดำเนินการต่อสถานประกอบการโลจิสติกส์ จากผลการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
27/12/62