Uncategorized

ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมทำบุญถวายปัจจัยทะนุบำรุงวัดบ้านหนองคู

วัน17สิงหาคม2561 เวลา10.30-11.30น. ณ วัดบ้านหนองคู ตำบลเมืองหงส์ นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอ วัฒนธรรมอำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ สรรพากรเขตพื้นที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน นายก ทต.เมืองหงส์ ปลัด ทต.เมืองหงส์ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอจตุรพักตรพิมาน กำนันตำบลเมืองหงส์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองคู หมู่3 ตำบลเมืองหงส์และข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมทำบุญถวายปัจจัยทะนุบำรุงวัดบ้านหนองคู ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานพระราชทานเพลิงศพนาวาตรีสมาน กุนัน ซึ่งมีผู้คนมาร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมาก เพื่อทำบุญค่าน้ำค่าไฟและบำรุงเครื่องใช้สาธารณประโยชน์ของวัดอันอาจชำรุดเสียหายหลายรายการ นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน และคณะเพื่อชำระหนี้สงฆ์ได้ถวายปัจจัยทำบุญจำนวน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)