Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของผู้ประสบภัยจากเหตุพายุพัดถล่ม ทำให้ได้รับความเสียหายในพื้นที่บ้านไร่ฝายเหนือ ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพลทหารม้าที่ 1 จัดทหารจิตอาสาจากกองพันทหารสื่อสารที่ 11 กองพลทหารม้าที่ 1 พร้อมด้วยยุทโธปกรณ์ ร่วมกับ ราษฎรในพื้นที่ตำบลวังโป่ง เร่งเข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุโพดุล ซึ่งเป็นบ้านของนางเปลี่ยน คลังระหัด อยู่บ้านเลขที่ 58 บ้านไร่ฝ่ายเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์