Reporter&Thai Army

พ.อ.สามารถ มโนรถมงคล รอง ผบ.มทบ.34 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.34 ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

เมื่อ 20 พ.ย.61,0900 พ.อ.สามารถ มโนรถมงคล รอง ผบ.มทบ.34 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.34 ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จว.พ.ย. ณ อบต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จว.พ.ย.มีหน่วยงาน จว.พ.ย.และพี่น้องประชาชน อ.ภูกามยาว เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พ.ย.เป็นประธาน เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดพะเยา และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและร่วมแก้ไขปัญหาคืนความสุขให้ประชาชน