Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา แรงงานบริษัทเจ.เค.ชนาธาร รวมตัวร้องเปิดโรงงาน

พะเยา แรงงานบริษัทเจ.เค.ชนาธาร รวมตัวร้องเปิดโรงงาน

แรงงานทั้งชาวไทยและพม่า ของบริษัทเจ.เค.ชนาธาร ในพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา รวมตัวเรียกร้องกับทางจังหวัดพะเยา หลังได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถูกปิดโรงงาน เนื่องจากถูกร้องเรื่องน้ำเสียและกลิ่นเหม็น ถึงแม้จะมีการแก้ไขตามที่อุตสากรรมกำหนด แต่ก้อยังไม่สามารถเปิดกิจการได้ จึงเข้าเรียกร้องเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการ ไม่มีงานทำและไม่มีรายได้จากการหยุดกิจการ

แรงงานซึ่งมีทั้งแรงงานไทยและแรงงานพม่ารวมกว่า 200 คน ของบริษัทเจ.เค.ชนาธาร ในพื้นที่ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา ต้องรวมตัวกัน เข้าเรียกร้องต่อทางจังหวัดหลังได้รับความเดือดร้อนเจากการที่โรงงานถูกสั่งหยุดกิจการ เนื่องจากถูกร้องเรียนเรื่องของกลิ่นเหม็นและน้ำเสียจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้และส่งผลกระทบต่อแรงงานที่มีกว่า 300 คน ที่ไม่สามารถที่จะทำงานได้และก็ไม่มีรายได้จากการทำงาน เพราะโรงงานถูกสั่งปิดนานกว่า 2 เดือนแล้ว และแรงงานดังกล่าวนั้นได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน และจ้างเหมา จนเป็นสาเหตุให้แรงงานดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนหนักจากการไม่มีรายได้

โดยนายธนากร สัมฤทธิ์ แกนนำของแรงงานของบริษัทเจเคชนาธาร ระบุว่า ขณะนี้พวกตนได้รับความเดือดร้อนจากการที่ถูกปิดโรงงาน มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ ทั้งที่ได้มีคำสั่งให้ทางโรงงานมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดจนสามารถที่จะลดปัญหาตามที่อุตสาหกรรมกำหนดได้แล้วแต่ก็ไม่สามารถเปิดกิจการได้ ได้มีการทวงถาม

กับทางโรงงาน แต่ก็ไม่มีกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องของการที่จะเปิดทำการและทำให้พวกเราไม่มีงานทำและมีรายได้ ดังนั้นในวันนี้จึงเดินทางมาเรียกร้องเพื่อข้อความเป็นธรรมกับแรงงานและโรงงานเพื่อสามารถให้เปิดดำเนินกิจการได้ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามที่อุตสาหกรรมกำหนดไว้แล้วเพื่อให้แรงงานดังกล่าวที่มีอยู่ประมาณ 300 กว่าคนมีงานทำและมีรายได้

สัมภาษณ์…นายธนากร สัมฤทธิ์ พนักงานฝ่ายผลิตบริษัทเจ.เค.ชนาธารจำกัด

และจนถึงขณะนี้ทางฝ่ายของเจ้าหน้าที่จังหวัดก็ยังไม่มีมาตรการที่จะเดินทางเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านและแรงงานที่เดือดร้อนดังกล่าวที่เดินทางมาร้องเรียน