ข่าวเด่น

มุกดาหาร จัดโครงการแข่งขันนาโสก จูเนียร์ ภูไทคัพ

มุกดาหาร จัดโครงการแข่งขันนาโสก จูเนียร์ ภูไทคัพ

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายไตรสรณคมน์ หนองเรือง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายอภิเดช นาโสก นายชัชนา คนซื่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาโสก ผู้อำนวยการโรงเรียน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโสก เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่

ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันนาโสกจูเนียร์ ภูไทคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันในทางสร้างสรรค์ มุ่งมั่นร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังสร้างกระแสให้เด็กส่งเสริมสุขภาพของตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177