Uncategorized ข่าวพังงา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ของร้านจำหน่ายอาหารเจในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ของร้านจำหน่ายอาหารเจในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 66 นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม พาณิชย์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดพังงาจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบตลาดและแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจในพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อกำกับดูแลการจำหน่าย การปิดป้ายแสดงราคา ป้องกันประชาชนโดนเอาเปรียบในช่วงเทศกาลกินเจ ช่วงระหว่างวันที่ 15-23 ตุลาคม 66 ซึ่งสถานการณ์สินค้าภาพรวมยังทรงตัวในเกณฑ์ปกติ สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการย้ำให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ห้ามค้ากำไรเกินสมควร
นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม พาณิชย์จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาพืชผัก ราคาวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารเจ และอาหารเจปรุงสำเร็จรูป ก่อนเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผัก

ณ ตลาดสด ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดพังงา และร้านอาหารเจ พบว่า มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจน ปริมาณพืชผักมีหมุนเวียนเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ราคาพืชผักส่วนใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยังไม่พบความผิดปกติของการปรับตัวขึ้นลงของราคาแต่อย่างใด ราคาส่วนใหญ่เป็นราคาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ได้แก่ ผักคะน้า ผักกาดขาวปลี ผักบุ้ง นอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ได้จัดรายการสินค้าวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารเจ และอาหารเจปรุงสำเร็จรูป ลดกว่าร้อยละ 10 ส่วนอาหารเจ มีผู้ประกอบการร่วมมือจัดเมนูพิเศษ 35-40 บาท นอกนากนี้ สำนักงานฯได้ร่วมกับกรมการค้าภายใน จัดจุดจำหน่ายผักราคาประหยัด ในราคาถูกกว่าท้องตลาดกิโลกรัมละ 10 จำนวนวันละ 250 กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 17-20 ตุลาคม 2566 ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองพังงา ให้ประชาชนได้เลือกซื้ออีกด้วย ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์และกำชับให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน ห้ามค้ากำไรเกินควรซึ่งผู้ประกอบการยินดีปฏิบัติตาม หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569