สถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 สภาพอากาศเช้าวันนี้ ฟ้าเปิด อากาศแจ่มใสอุณหภูมิต่ำกว่าเมื่อวานเล็กน้อย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

สภาพอากาศเช้าวันนี้ ฟ้าเปิด อากาศแจ่มใสอุณหภูมิต่ำกว่าเมื่อวานเล็กน้อย

 

ยอดดอยอินทนนท์
อุณหภูมิ 7-15 องศา
ปริมานน้ำฝน 0 มม.

จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน
อุณหภูมิ 10-12 องศา
​ ปริมานน้ำฝน 0 มม.

ที่ทำการอุทยานฯอุณหภูมิ 15-26 องศา
ปริมานน้ำฝน 0 มม.

มีนักท่องเที่ยว
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
จำนวน 4,203 คน

#สำหรับผู้ที่จะเข้ามาเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ขอความกรุณางดนำบรรจุภัณฑ์พลาสติก ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าเขตอุทยานแห่งชาติ

______________________