ข่าวบันเทิงและกีฬา

ร้อยเอ็ด … รับคฑาแพทยอาสากิจกรรมหมอชวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุขและครบรอบ ๕๐ ปีแพทยสภา

ร้อยเอ็ด …
รับคฑาแพทยอาสากิจกรรมหมอชวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุขและครบรอบ ๕๐ ปีแพทยสภา

วันที่ 17 พ.ย.61 เวลา 16.00 น. ณ เวทีเกาะกลางบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมหมอชวนวิ่ง พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุขและครบรอบ ๕๐ ปีแพทยสภาเพื่อส่งต่อจังหวัดมหาสารคาม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยท่าน สิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ, คณะนักวิ่งจากจังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด/โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ทหาร ตำรวจ แขกผู้มีเกียรติ, ร่วมกิจกรรม

นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่จะช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกคน ในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อเนื่อง พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุขและครบรอบ ๕๐ ปีแพทยสภา ทางแพทยสภาจึงได้จัดกิจกรรม โครงการหมอชวนวิ่ง ขึ้นทั่วประเทศ

ซึ่งนำทีมโดยบุคลากรทางการแพทย์อย่างคุณหมอ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข ได้มาชักชวนทุกคนออกกำลังกายด้วยการวิ่ง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ ของตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ กับประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดรับคฑาแพทยสภาหมอชนวิ่งจากนักวิ่งจากจังหวัดยโสธร นำทีมโดยท่านสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หลังจากนั้น วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.00 น. นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานนำคาถาจากแท่นวางคฑาสู่จุดปล่อยตัว นายปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้เเทนส่วนราชการ พร้อมทั้งส่งมอบคฑาแพทยสภาหมอชนวิ่งแก่ตัวแทนนักวิ่งหลักบริเวณหน้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเพื่อวิ่งสู่จังหวัดมหาสารคามรวมระยะทาง 42 กิโลเมตร โครงการ”หมอชวนวิ่ง” 50 ปีแพทยสภา

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามที่ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดโครงการหมอชนวิ่ง 50 ปีแพทยสภา โดยมีการจัดมหกรรมวิ่งทุกจังหวัดจากจังหวัดชายขอบประเทศจำนวน 15 สาย จากภาคเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยเชิญชวนแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นแกนนำร่วมกับชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดนั้นๆวิ่งผลัดเปลี่ยนกันคนละ 3.5 กิโลเมตร( 7,000 ก้าว ) เป็นระยะทางจากจังหวัดหนึ่งถึงจังหวัดถัดไป และส่งต่อไปเป็นทอดๆ จนถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น.
สุเทพ ลอยแก้ว