เกษตรกร

พะเยา ดิ่งไม่หยุด !! เกษตรกรเลิกกรีดยางหลังราคาตกต่ำ

พะเยา ดิ่งไม่หยุด !! เกษตรกรเลิกกรีดยางหลังราคาตกต่ำ

 

เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องทำการปิดหน้ายางและเลิกกรีดยางในช่วงนี้ หลังราคายางตกต่ำ โดยสามารถจำหน่ายได้เพียงกิโลกรัมละ 16บาท ซึ่งหากมีการดำเนินไปก็จะไม่คุ้มต้นทุนที่ดำเนินการ โดยเรียกร้องอยากให้ราคายางพาราอยู่ที่ประมาณ 30 บาท เกษตรกรก็จะสามารถอยู่ได้

 

 

นายพุธ เมืองวงค์ อายุ 61 ปี เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาต้องทำการปิดหน้ายางของตนเอง ที่ปลูกไว้กว่า 20 ไร่ โดยจะงดการกรีดยางในช่วงนี้หลังราคายางตกต่ำ และทำให้ต้นทุนการผลิตไม่คุ้มทุนต่อการดำเนินการ จึงต้องทำการงดกรีดยาง โดยราคายางปัจจุบันเหลือเพียงกิโลกรัมละ 16 บาท ซึ่งทำให้เกษตรกรต้องได้รับความเดือดร้อน ประสบกับภาวะไม่คุ้มทุน

ซึ่งนายพุธ บอกว่า ตนเองได้ปลูกยางพาราไว้จำนวน 20 ไร่ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถกรีดยางและราคายังพอที่จะประทังตัวได้ แต่ปัจจุบัน ราคายางตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ 16บาท จึงทำให้ตนเองต้องงดกรีดยางไปก่อนในช่วงนี้ จนกว่าราคายางจะขยับตัวสูงขึ้นซึ่งถ้าหากอยู่ที่กิโลกรัมละ 30 บาทเกษตรกรก็จะสามารถอยู่ได้และไม่ประสบกับภาวะขาดทุน

 

สัมภาษณ์… นายพุธ เมืองวงศ์ บ้านเลขที่ 206 ม.7 ต.ล้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา