ข่าวเชียงใหม่ เกษตรกร

ยุติธรรมนำเกษตรกรฝึกอาชีพเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
280262_ยุติธรรมนำเกษตรกรฝึกอาชีพเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ
28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 นนายวีรชาติ จันทจร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง นำคณะเจ้าหน้าที่พนักงานและอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ในโครงการ”สร้างอาชีพตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร แบบพอเพียง” และได้นำกลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่สนใจอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อโตเร็วราคาดี พันธ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ที่กำลังเป็นที่รู้จักและสร้างรายได้เป็นไก่อีกพันธ์หนึ่งที่เลี้ยงง่ายโตเร็ว 80 วันขายได้น้ำหนักร่วม3กิโลกรัม ราคาขายที่ขายในท้องตลาด 80-100 บาท

 

ทุกวันนี้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ นายวีรชาติ จันทจร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง นำกลุ่มประชาชนที่สนใจพัฒนาอาชีพเสริม เข้าเรียนรู้และอบรมที่ แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ บ้านเพชรไพทูรย์ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์เรียนรู้แบบพอเพียง ของนายสุจิน เสาวเปิ้ง และครอบครัว ที่เริ่มต้นทำการเลี้ยงไก่พันธ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ มาร่วม 5 ปี และได้ประสพความสำเร็จในวิชาชีพนี้ และสามารถขยายพันธ์ส่งเสริมชาวบ้านที่สนใจและให้ความรู้หลักการเลี้ยง การดูแลรักษา การจัดจำหน่าย ครบวงจร วันนี้มีเกษตรกรและประชาชนที่สนใจจากหลายพื้นที่ เข้าทำการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง จำนวน 80 คน และมีความสนใจสั่งลูกไก่ไปเลี้ยงเพื่อศึกษาและเป็นอาชีพเสริมแทบทุกคน อย่างน้อยคนละ50 ตัวจนถึง 500 ตัว ทางนายสุจิน เสาวเปิ้ง และครอบครัว จะจัดส่งลูกไก่ และติดตามส่งเสริมถึงที่บ้าน และทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เจ้าหน้าที่พนักงาน และอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เคยจัดส่งเสริมแล้วและได้ผลประสพความสำเร็จเกษตรกรที่เรียนรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพและได้กำไรหลายครอบครัว จึงมีคนสนใจได้จัดเป็นรอบที่2 ในปีนี้

https://youtu.be/NIIQKS1gfqY