นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก.พ.,กกล.รส.จว.ก.พ.,ชป.รส.เมืองฯ, ชป.รส.คลองขลุง, สาธารณสุขจังหวัด ก.พ. ,อุตสาหกรรมจังหวัดก.พ. ,ตร.สภ.อ.เมืองฯ ,สภ.อ.คลองขลุง, ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ,ท้องถิ่นจว.ก.พ.และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่ตรวจสอบค่ามลภาวะโรงงานในพื้นที่จำนวน ๒ แห่ง

๑.เมื่อ ๒๗๑๔๐๐​ ก.พ.๖๒ กอ.รมน.จังหวัด ก.พ.โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก.พ.,กกล.รส.จว.ก.พ.,ชป.รส.เมืองฯ, ชป.รส.คลองขลุง, สาธารณสุขจังหวัด ก.พ. ,อุตสาหกรรมจังหวัดก.พ. ,ตร.สภ.อ.เมืองฯ ,สภ.อ.คลองขลุง, ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ,ท้องถิ่นจว.ก.พ.และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่ตรวจสอบค่ามลภาวะโรงงานในพื้นที่จำนวน ๒ แห่ง
การประชุมหารือ มาตรการ แก้ไขปัญหา มลพิษทางอากาศ ค่าปริมาณ ฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานจังหวัดกำแพงเพชร ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงาน จัดกิจกรรม Big cleaning Day ในสถานประกอบการดังนี้
๑.๑ บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร​ จำกัด เลขที่ ๑๕๒​ ม.๒ ถ.พหลโยธิน ต.ไตร
ตรึงษ์ อ.เมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร​ เป็นบริษัทผลิตน้ำตาลทรายและพลังงานไฟฟ้ากำลังการผลิต​ ๑๒​ เมกะวัตต์ ผลการตรวจสอบ โรงงานมีระบบการกรองและดักฝุ่นควันอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีมลพิษและไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนแต่อย่างใด
๑.๒ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์​ จำกัด​ เครือSCG เลขที่ ๑๕๓ หมู่ ๒ ถ.พหลโยธิน​ ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง​ จังหวัดกำแพงเพชร​ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิด ผลการตรวจสอบ โรงงานมีระบบการ
กรองและดักฝุ่นควันอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีมลพิษและไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนแต่อย่างใด
๒.ตามข้อ๑. รอง ผอ.รมน.จังหวัดก.พ.(ท.)ได้ประสานความร่วมมือกับบริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรฯดังนี้
๒.๑.ขอให้บริษัทฯช่วยสนับสนุนรถตัดอ้อยเพิ่มเติมอีกจำนวน๓-๔คันเพื่อเข้าไปตัดอ้อยในส่วนที่เหลือให้กับชาวไร่อ้อยต.สระแก้วอ.เมือง
ตามโครงการสระแก้วโมเดลในสัปดาห์หน้า
๒.๒.ในการแก้ปัญหาการเผาอ้อยระยะยาวหนึ่งในหลายมาตรการขอให้บริษัทฯเพิ่ม
โควต้าการค้ำประกันการจัดซื้อรถตัดอ้อยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยของต.สระแก้ว(ตามที่ชาวไร่อ้อยต้องการ/ประมาณ15-20คัน)
๒.๓.ขอให้บริษัทฯได้พิจารณา”โครงการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีฐานะยากจนตลอดชีพ”ในพื้นที่โดยรอบของ
บริษัทฯเข่นเดียวกับโรงน้ำตาลอื่นๆในจว.ก.พ.
๓.หน่วยจะได้ติดตามความคืบหน้าและรายงานให้ทราบต่อไป