Reporter&Thai Army

โครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

เมื่อ ๑๘๑๐๐๐ พ.ย. ๖๑,หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) ร่วมกับ นายจำลอง พรมหนองโดก นายก อบต.นครสวรรค์ตก และ นายอภิชา ขันติวงศ์ ส.อบต. ม.๔ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ เข้าทำการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน และซักถามประวัติบ้านผู้ยากไร้ เพื่อจัดทำข้อมูลนำเรียนผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

– โดยร่วมกันเข้าทำการสำรวจข้อมูลที่บ้านเลขที่ ๖๒ ม.๔ บ.สันคู ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นบ้านของ นายสมจิตร วัฒนสมบัติ ที่มีความประสงค์ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้าน

– ประวัติ นายสมจิตรฯ เบื้องต้นทราบว่า อายุ ๗๑ ปี บัตรประชาชน ๓ ๖๐๐๒ ๐๐๑๓๖ ๓๖ ๓ ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง ปัจจุบันเก็บของเก่าขาย รายได้ไม่แน่นอน มีความพิการทางหูเกี่ยวกับการรับฟัง ในส่วนภรรยา นางกัญญาฯ อายุ ๕๘ ปี บัตรประชาชน ๕ ๖๐๐๑ ๐๑๐๗๓ ๘๕ ๘ ไม่มีอาชีพ มีความพิการทางประสาท ลักษณะพูดฟังไม่รู้เรื่อง ทั้งนี้ทราบว่า นางกัญญาฯ มีบุตรชาย ๑ คน อายุประมาณ ๒๐ ปี ที่เกิดจากสามีเก่า ปัจจุบันหายสาบสูญ และจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทราบว่า บ้านหลังดังกล่าวมีโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๓ ตารางวา สภาพบ้านเป็นทรงยกสูงมุงหลังคาสังกะสี สภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม ส่วนห้องน้ำสภาพเก่าผุพัง เมื่อเข้่าสู่ฤดูฝนเวลาฝนตกน้ำจะท่วมขัง ทำให้ได้รับความลำบากในการเดินทางเข้าบ้าน
– ซึ่งทั้งสองสามีภรรยา มีความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำให้