ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกับวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดเชียงใหม่

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกับวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย นายสิรภพ สระแก้ว ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าหารือ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกับวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดเชียงใหม่
รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้มีนโยบายในการนำประชาชนจิตอาสาในชุมชน ร่วมทำงานกับวิทยากรจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร.ระดับจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนเรื่องภัยพิบัติ ซึ่งทุกจังหวัดมีวิทยากรจิตอาสาอยู่แล้ว เพื่อให้จิตอาสาเข้ามาร่วมทำงานในชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะจิตอาสาหมู่บ้านดับไฟ ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 มีแผนที่จะนำเสนอโครงการในการจัดกิจกรรม อบรมประชาชนในเรื่องมาตการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัด จังหวัดละ 2 พื้นที่ โด เน้นพื้นที่เสี่ยงของแต่ละจังหวัดเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

ซึ่งการป้องกันไฟป่าและหมอกควันนั้นจะต้องเริ่มจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นสำคัญ โดยทางกองทัพภาคที่ 3 จะเป็นศูนย์ระดับภาคฯ ในการประสานงานกับจังหวัด ซึ่งการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปีนี้ จังหวัดเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะบูรณาการแผนงานทั้งหมด โดยกองทัพจะเป็นหน่วยขับเคลื่อนให้จังหวัดเป็น CEO ที่มีประสิทธิภาพ.

ทรงวุฒิ ทับทอง