Uncategorized

ทหารเริอมาแล้ว “หมอทหาร” ยกพลขึ้นบกเกาะหมากให้บริการประชาชน

ทหารเริอมาแล้ว “หมอทหาร” ยกพลขึ้นบกเกาะหมากให้บริการประชาชนในวันนี้ 18 พ.ย.62 เรือหลวงกันตัง ปฏิบัติราชการ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 ออกลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนทางทะเลจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ภารกิจ ป้องกันการลุกล้ำน่านน้ำ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล คุ้มครองช่วยเหลือเรือประมง ประชาชน ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดในทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี เรือเอก ภูวจักร ภูวนาถนรานุบาล เป็นผู้บังคับการเรือ นำเรือเข้าเทียบท่าเรืออ่าวนิต เกาะหมาก จังหวัดตราด เพื่อรับการส่งกำลังบำรุง

ในโอกาสเข้าเทียบท่าอ่าวนิต เกาะหมาก จังหวัดตราด ได้จัดนายแพทย์ พยาบาล หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ลงพื้นที่เยื่ยมเยียนประชาชนและให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน สิ่งของอุปโภคบริโภค อีกทั้งยังได้พูดคุยให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดูแลสุขภาพกับพี่น้องประชาชน ชาวเกาะหมาก จังหวัดตราด ด้วยความเป็นกันเองสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือที่กล่าวไว้ว่ากองทัพเรือต้องเป็น “กองทัพเรือที่ประชาชน เชื่อมั่น และภาคภูมิใจ” ภาพ/ข่าว จาก แผนก ปจว.ปชส.กพร. บก.ทรภ.1
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645 รายงาน