Uncategorized

อำเภอน้ำยืน จัดกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ”จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ

อำเภอน้ำยืน จัดกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ”จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ประธานในพิธี เปิด กิจกรรม ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ”จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” “ร่วมใจฟื้นฟู หลังน้ำลด พื้นที่ลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ กิจกรรม ประกอบไปด้วย ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก ริมลำโดมใหญ่

,ทาสีวัดกุดเชียงมุน ,ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านตายอย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี พ.ต.อ. บุรินทร์ จันทวาริช ผกก.สภ.น้ำยืน นางวาสนา คำโส นายก อบต.โดมประดิษฐ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ร่วมกิจกรรม

https://youtu.be/y6oab5qGtLA

ภาพโดย : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์