กกล.รส.จว.อ.น. โดยร้อย.รส.ที่๑ มว.รส.ที่๑ (ร.๔) อ.ทัพทัน จว.อ.น. พร้อมกับกำลังพลฯ ร.๔ จำนวน ๒๐ นาย, ผู้แทน กอ.รมน จว.อ.น., ร่วมกับ ปลัดอำเภอทัพทัน, นายไพวัลย์ ไม้สนธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา, ผู้นำหมู่บ้าน, ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลหนองยายดา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


เมื่อ ๑๘๐๙๐๐ – ๑๘๑๑๐๐ ธ.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดยร้อย.รส.ที่๑ มว.รส.ที่๑ (ร.๔) อ.ทัพทัน จว.อ.น. พร้อมกับกำลังพลฯ ร.๔ จำนวน ๒๐ นาย, ผู้แทน กอ.รมน จว.อ.น., ร่วมกับ ปลัดอำเภอทัพทัน, นายไพวัลย์ ไม้สนธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา, ผู้นำหมู่บ้าน, ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลหนองยายดา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมทำความสะอาดและปรับแต่งภูมิทัศน์ บริเวณรอบวัดท่ามะขามป้อม โดยมี นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทันเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐๐ คน ณ วัดท่ามะขามป้อม ม.๒ บ.ท่าเสา ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย