Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ร.ท.ชวลิต พณิชีพ น.ควบคุมพื้นที่ ,ชป.อ.เมือง ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ,อบต.เมืองเก่า อ. เมือง จว.พิจิตร ,ประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการท้องถิ่นต้นแบบเสริมสร้างวินัยจราจร

เมื่อ 181000 ธ.ค. 61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ร.ท.ชวลิต พณิชีพ น.ควบคุมพื้นที่ ,ชป.อ.เมือง ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ,อบต.เมืองเก่า อ. เมือง จว.พิจิตร ,ประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการท้องถิ่นต้นแบบเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างจิตสำนึกวินัยจราจรให้กับเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จว.พิจิตร ณ อบต.เมืองเก่า อ.เมือง จว.พ.จ. โดยมี นายสมยศ บรรเจิดศิลป์ นายกอบตเมืองเก่า เป็นประธาน มีผู้ร่วมร่วมโครงการ 250 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปปกติ