Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชุด ชป.อ.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมกับ พ.จ.อ.โสภิต บุญเลิศ ปลัดอำเภอ/จนท.ศดธ.อ.โพธิ์ประทับช้าง,

เมื่อ 180900 ธ.ค.61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชุด ชป.อ.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมกับ พ.จ.อ.โสภิต บุญเลิศ ปลัดอำเภอ/จนท.ศดธ.อ.โพธิ์ประทับช้าง, จนท.ฝ่ายปกครอง, ตำรวจ สภ.โพธิ์ประทับช้างลงพื้นที่อำนวยความสะดวกรับเรื่องราวร้องทุกข์ในระดับหมู่บ้าน บริเวณโรงเรียนบ้านวังกระโดน ม.11 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พ.จ. มีประชาชนสนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 70 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไม่มีประชาชนร้องเรียนเหตุการณ์ทั่วไปปกติ