ข่าวกระแสสังคม

ร้อยเอ็ดพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ

ร้อยเอ็ดพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเมือง หมู่ที่ 6 บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเมือง โดยมีนางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด

นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ นายประมวล ฮุยสุสดีนายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง ส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิเเละใกล้เคียง ตลอดจน แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนให้การต้อนรับเเละเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เปิดแพรคลุมป้ายอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเมือง(สพอส.)เเละเยี่ยมชมภายในอาคาร ชมกิจกรรมการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุ/ ผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ ตลอดจนร่วมปลูกต้นไม้ ในครั้งนี้

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–