จ.พิจิตร ชาวตำบลบางคลาน ยื่นหนังสือพิจารณาการรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางคลาน


จ.พิจิตร ชาวตำบลบางคลาน ยื่นหนังสือพิจารณาการรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางคลาน วันนี้ 18 ธันวาคม 2561 ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร กลุ่มประชาชนจำนวนกว่า 200 คนจากตำบลบางคลานและตำบลใกล้เคียง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายสมศักดิ์ จันทร์สมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร เพื่อให้ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการขอให้เปลี่ยนตัวรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางคลาน (องค์ปัจจุบัน) ออกจากตำแหน่งพร้อมกับพิจารณาแต่งตั้งพระสังฆาธิการในพื้นที่ตำบลบางคลานที่มีความเหมาะสมไปดำรงตำแหน่งแทน เนื่องจากการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 อีกทั้งการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดโดยการไปนำพระสังฆาธิการจากตำบลอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอโพทะเลมาดำรงตำแหน่ง ทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของพุทธศาสนิกชน ในตำบลบางคลานและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้การบริหารงานภายในวัดของรักษาการเจ้าอาวาสวัด ก็ไม่เป็นที่โปร่งใส บริสุทธิ์และตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปี สำหรับวัดบางคลานเป็นวัดเก่าของหลวงพ่อเงิน พระเกจิอาจารย์ชื่อดังระดับประเทศ โดยที่ผ่านมาเกิดปัญหาความขัดแย้งกัน ระหว่างกลุ่มลูกศิษย์อดีตเจ้าอาวาสที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งกับรักษาการเจ้าอาวาสวัด (องค์ปัจจุบัน) จนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับหนังสือข้อเรียกร้องจากประชาชนไว้ พร้อมกับรับปากว่าจะดำเนินการส่งต่อไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาเถระสมาคมให้ เพื่อให้มีการพิจารณาตามข้อเรียกร้องดังกล่าว ส่วนผลสรุปจะออกมาในลักษณะใดต้องรอการประชุมและตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป