ข่าว พะเยา

พะเยา เฮฮา!! สีสันกีฬาผู้สูงอายุ

พะเยา เฮฮา!! สีสันกีฬาผู้สูงอายุ

กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา กว่า 11 โรงเรียน ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน สังสรรค์ สร้างความสนุกสนาน โดยมีผู้สูงอายุมากกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา นันทนาการ ท่ามกลางความครื้นเครงเฮฮาให้กับผู้เข้าร่วมงานและกองเชียร์เป็นจำนวนมาก

 

ขบวนแห่ กว่า 11 ขบวน ที่มีการแต่งการแต่งกายและนำเอาวิถีวัฒนธรรม ชีวิตของชาวพื้นบ้าน ออกมาถ่ายทอด รวมทั้งการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ทางกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ได้จัดขึ้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมการแข่งขันกีฬา เพื่อความสนุกสนานร่าเริง

โดยกิจกรรมการแข่งขันกีฬาได้มีชนิดกีฬา หลากหลายชนิดให้ผู้สูงอายุได้ร่วมการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาที่เหมาะสมกับช่วงอายุวัย ทั้งการแข่งขันปิดตาตีปิ๊บ เตะปิ๊บ ปิดตาแต่งหน้า รวมทั้งกีฬาอื่น ซึ่งสร้างความสนุกสนานครื้นเครงเฮฮาให้กับผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมาก

 

ทั้งนี้ทาง พระครูกิตติวรรณพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่อิง เจ้าอาวาส วัดสันต้นผึ้ง ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นาย รัชพล ล้านแปง นายก อบต. ซึ่งได้ เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนผู้สูงอายุขึ้นในปีนี้ ระบุว่า การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุ เครือข่าย ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกันเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในการที่จะแสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่มีอยู่

https://youtu.be/wob4zAAjXK4

https://youtu.be/egbLjgIeiFc