ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “ขษ” เชียงใหม่ ครั้งที่ 23 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “ขษ” เชียงใหม่ ครั้งที่ 23 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

วันที่ 19 ม.ค.62 เวลา 09.30 น. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “ขษ” เชียงใหม่ ครั้งที่ 23 โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นางพรรณี พุ่มพันธ์ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ขนส่ง จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ึซึ่งการประมูลในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 โดยมีประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยในหมวดอักษร “ขษ” ที่มีความหมายถึง “ขับรถเลขสวย ร่ำรวยหรรษา” เป็นจำนวนมาก โดยทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยมาแล้ว จำนวน 22 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 23 ในหมวดอักษร “ขษ” โดยนำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ไปแล้วจำนวนรวมทั้งสิ้น 492,139,204 บาท เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ

โดยกรมการขนส่งทางบกยังได้นำเงินในการประมูลป้ายทะเบียนเลขรถสวยในครั้งที่ผ่านๆมา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุใน จ.เชียงใหม่ อาทิเช่น การจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร โครงการขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ โดยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผ่านจอ LED โครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS โครงการศูนย์ควบคุมสถานตรวจสภาพรถเอกชน (VEHICLE INSPECTION CONTROL CENTER : VICC) และกิจกรรมตามโครงการอื่น ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย

โดยกรมการขนส่งทางบกยังได้นำเงินในการประมูลป้ายทะเบียนเลขรถสวยในครั้งที่ผ่านๆมา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุใน จ.เชียงใหม่ อาทิเช่น การจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร โครงการขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ โดยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผ่านจอ LED โครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS โครงการศูนย์ควบคุมสถานตรวจสภาพรถเอกชน (VEHICLE INSPECTION CONTROL CENTER : VICC) และกิจกรรมตามโครงการอื่น ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย

โดยยอดรวมในการประมูลในวันแรกของการประมูลเป็นจำนวนเงิน 8,423,999 บาท โดยหมายเลข ขษ 9999 มีผู้ประมูลไปได้ที่ราคา 809,999 บาท.

ทรงวุฒิ ทับทอง ข่าว

นิมิตร โปทา ภา